"سقوط تا عروج"

ســــقوط می کنم تا به پیش تو عـــروج کنم.........
مشخصات بلاگ
"سقوط تا عروج"

و مزاجه من تسنیم.....
عینا یشرب بها المقربون...
و می چشند شراب طهور تسنیم را,..
فقط مقربان درگاه تو!

قرب الی الله منی ,حسین جان!نویسندگان

۴ مطلب در تیر ۱۳۹۲ ثبت شده است

آری !

حجاب محدودیت است ......

 

 

برای چشم های نا پاک!

بنگـــــر از کِـه ,

چِــــه می خواهی؟

قیمـــــتتت تو شاید در اندازه خواســت هایــــت باشد!

در اینجا تورمـــــــــــی نیست 

خـــــــدا منتظر اســــــــــــت

بخــــــــواه.....

ماه میارک  امسال را با روضه حماسه ساز کربلا, 

زینب (س )

شروع کنیم

به یاد شیعیانی که  قتل و عام میشوند

مصر,بحرین,میانمار,عراق,لیبی,....

 

 

"آقا ی خوبم "

نگار آشناییم

چه خوب بود امسال افتتاح و ابوحمزه

را با صوت شما میشنیدیم...

 

راستش هر 1400 ساله تو میخوانی 

پس 

خوش آن که میشنود, و

وای بر من

علت غیبت شما!

 

امسال را با روضه زینب (س ) شروع کن

برای من کربلا نرفته هم دعا کن

آخر مرا وصال تو ارباب می کشد

چقدر چراغ در آسمان و زمین

چشمک زنان ناز قدم هایت 

رامی خرند

در کنار کدام نور امشب لبخند میزنی؟

من و سو سوی شمع ام منتظرت هستیم