"سقوط تا عروج"

ســــقوط می کنم تا به پیش تو عـــروج کنم.........
مشخصات بلاگ
"سقوط تا عروج"

و مزاجه من تسنیم.....
عینا یشرب بها المقربون...
و می چشند شراب طهور تسنیم را,..
فقط مقربان درگاه تو!

قرب الی الله منی ,حسین جان!نویسندگان

۳ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۲ ثبت شده است

هیج سالی نشد عیدی ندهی امام ریوف
اما امسال!امروزّ!بزرکترین عیدی رابه مادادی
ردصلاحیت جناب سرخ یوش رامیکذارم به یای عیدی تو مولا

سالها گذشت

سالها که ...

قرن ها  هم گذشت

حجم خالی تو هنوز پر نشده!

اگر هزار قرن دیگر هم بگذرد همین است

بیا که دیگر فکر انتظار هم سیر میکند مارا...

 

سلام بر تو ای ذخیره خدا

انگار هیچ چیز سر جایش نیست

وقتی 

که تو سر جای خودت نیستی....