"سقوط تا عروج"

ســــقوط می کنم تا به پیش تو عـــروج کنم.........
مشخصات بلاگ
"سقوط تا عروج"

و مزاجه من تسنیم.....
عینا یشرب بها المقربون...
و می چشند شراب طهور تسنیم را,..
فقط مقربان درگاه تو!

قرب الی الله منی ,حسین جان!نویسندگان

۸ مطلب در خرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

دیروز و امروز اشک هایمان جاری 
دیروز از حماسه حضور
و امروز از نتیجه حضور!

هی گفتن تار و مار شدن

اصلاح  طلب هانیستند 

خیالتان جمع!

حال هم آرام نگو ,چه شده؟!

که من تمام وجوم ناآرام هست

چرا باید هزینه شود 8 سال دیگر از دین و فرهنگ مان!

 

این هم از نتیجه !

امروز یاد آن سخن امیر ع افتادم که فرمود:

 

به خدا سوگند کافران در کفر خویش استواتر از شما هستند برحق!

 

وچگونه در چند ساعت آخر با چند بیانیه این اختلاف به وجود آمد ولی ما نتوانستیم به یک اجماع برسیم!

ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺰﺩ انتخابات ﺷﺪند

ﺳﻔﺎﺭﺵﻣﻴﻜﻨﻢﻗﺪﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ...

ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻧﺎﻣﺰﺩﻱ ﺧﻴﻠﻲ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺷﻴﺮﻳﻨﻴﻪ

دیدی آن انگشت که ماه 

را نشان می داد

و آنها انگشت را را دیدند

 

 

پ ن:این روزها مواظب باشیم حماسه ای بزرگ داریم!

امسال هم می شکند

اراده ملت ایران 

تکبر استکبار 

 

 

پ ن:گو ش کن ,صدای قدم های استوار از الان شنیدنی است!

شرمنده ام 

از اینکه  بهای تو را خواستن 

اینقدر سخت و است وتلخ

 

من نخواستم فقط منتظر باشم 

 

خواستم به سوی تو پَر بکشد دل و جانم

 

اما خودت ببین 

قل و زنجیرها را

 

راه دیگری میخواهم......نشانم ده

 

 

بین تنهایی ما 

چه فاصله هاست

اندازه همه آنها که غیابی در ذهنت میگذرند!