"سقوط تا عروج"

ســــقوط می کنم تا به پیش تو عـــروج کنم.........
مشخصات بلاگ
"سقوط تا عروج"

و مزاجه من تسنیم.....
عینا یشرب بها المقربون...
و می چشند شراب طهور تسنیم را,..
فقط مقربان درگاه تو!

قرب الی الله منی ,حسین جان!نویسندگان

۲۱ مطلب در دی ۱۳۹۱ ثبت شده است


و بار دگر رنگ و هوای دلم در عزا ست 

باز رنگ جفا زَهر 

و رنگ سیاه ست

امام زمانم

شهادت باباست!


چیست سٍر این عاشقی؟

که زهر در جان هر دو حسن زهراست!!


اجرک الله یا صاحب الزمان 

"حجاب زنان ما پلک مردان ماست!"


فکر میکنید با باب کردن این جمله از قول"کوروش" 


چند هدف سیاسی, اجتماعی ,مذهبی را دنبال میکنند؟؟


من همش را که بخواهم فاکتور بگیریم فکر کنم


باز هم تیری یست به سوی حجاب من و


چادر من!


هرچقد هم که بجنگی چادر سیاهم را فرش راه تو نخواهم کرد که حجاب م خون بهای شهداست,و تا ابد  از آن محافظت میکند....

ضریح جدید در حال نصب است....


ولی بعد از این همه سال


چگونه دل بکند از تو آن ضریح قدیمی....؟


غزه 

در ظلم وخون های که شما میکشید

صدای خرد شدن اسرائیل غاصب و صهیونیزم خونخوار

را میشنویم

همچنان مقاوم باش وصبور

و بدان

 با هر اشکی که برای عزیزانت میریزی

چشمان ما نیز تر است...

حسین جان

بپذیر این تحفه پیش کش  را

ولی آقایم این ضریح بهانه ایست 

میلیون ها عاشق ایرانی خواستند

با هر کدام از این نقش های حک شده بر چوب و فلز 

حرمی از جنس عشق 

ساخته باشند

به دور حریم یار


پ.ن:تعویض ضریح جدید امام حسین (ع)

آخرین چیزی که این مفتی های وهابی


 حرام اعلامش نکردن 


نفس کشیدنه!!


واقعا هم مفتن....

میگن که دوری و دوستی:


ولی یا طعم دوستداشتن نچشیدن


یا 


دوری ندیدن......

آرامش بخش ترین خواب 


خواب شب امتحان....!


نمیدونم یعنی زیادی زرنگم یا زیادی تنبل؟


اصالت نداشتنت برایم آنگاه محرز شد که:


"دروغ گفتی"


خواستی چیزی باشی که نیستی.........


تعدادی  هستند که 

باران را

احساس می کنند

باقی فقط خیس میشوند....