"سقوط تا عروج"

ســــقوط می کنم تا به پیش تو عـــروج کنم.........
مشخصات بلاگ
"سقوط تا عروج"

و مزاجه من تسنیم.....
عینا یشرب بها المقربون...
و می چشند شراب طهور تسنیم را,..
فقط مقربان درگاه تو!

قرب الی الله منی ,حسین جان!نویسندگان

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۴ ثبت شده است

ااز پیراهن سیاه من عیب میگیرد ..........

 

 

من چگونه سیاهی دلش را نشانش دهم!