"سقوط تا عروج"

ســــقوط می کنم تا به پیش تو عـــروج کنم.........
مشخصات بلاگ
"سقوط تا عروج"

و مزاجه من تسنیم.....
عینا یشرب بها المقربون...
و می چشند شراب طهور تسنیم را,..
فقط مقربان درگاه تو!

قرب الی الله منی ,حسین جان!نویسندگان

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۲ ثبت شده است

اعراف من چند سالی بود لب مرز عاشقی بود

شلمچه

 

زمزمه میکردم 

دل گفته های تو با خداییت را 

حسین جان 

 

امسال پای رفتن را گرفتند 

اما دلم هنوز 

از 275 کیلومتری

مرز شلمچه 

میخواند عاشقانه های تورا

حسین جان!